Светещи модули

В зависимост от композиционната идея на дизайна, на различни места към корпусното обзавеждане могат да се добавят светещи модули със LED или друго осветление.